Delegovanie

Delegovanie

Delegovanie patrí medzi základné manažérske nástroje. Manažérovi dokáže zvýšiť jeho efektivitu, uvoľniť mu ruky na strategické riadenie. Jeho ľudom delegovaním úloh dáva na vedomie, že im verí, má voči nim dôveru a nemá strach zveriť im časť jeho riadiacich...
Spätná väzba ako manažérsky nástroj

Spätná väzba ako manažérsky nástroj

Spätná väzba býva zamestnancami veľmi často mylne vnímaná ako kritika a zbytočná otrava pri práci. Manažéri sa zasa na druhú stranu veľmi často na spätnú väzbu pozerajú ako na niečo, čo je vlastne zbytočné a taktiež otravujúce. Tento pohľad je však škodlivý pre obe...
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.