Portál Vedmio  je druhou iteráciou portálu Môjwebinar.sk. Obsah sme presunuli na modernejšiu a užívateľsky prívetivejšiu platformu, ktorá spĺňa súčasné požiadavky na online vzdelávanie. Názov sme odvodili od slova vedomosť a stal sa naším kľúčovým slovom. Vedomosti v našom ponímaní síce nevedú nevyhnutne k múdrosti ale sú jeho dôležitou pre rekvizitou.

Autorom väčšiny kurzov je PaedDr.Martin Prodaj, lektor, školiteľ a kouč s viac ako 29 ročnou lektorskou praxou. Jeho kurzy pokrývajú veľmi široké spektrum tém. Od soft skilových tém ako je komunikácia, koučing, asertivita až po ecommercové a podnikateľské témy. Rozvoju a vzdelávaniu podnikateľov sa veľmi intenzívne venuje hlavne v poslednej dobe predovšetkým cez jeho vlastný youtube kanál a lifestylový podcast.

Ambíciou Vedmia je stať sa najväčším slovenským verejným poskytovaľom soft skills kurzov z oblasti osobného a profesného rozvoja. Veríme, že na našom portále si nájde niečo pre seba firemný zákazník, ako aj koncový užívateľ so záujmom o osobný rast, vzdelávanie a nové vedomosti.