Zákaznícka podpora cez chat

Zákaznícka podpora cez chat

Chat alebo chatové aplikácie si už dlhodobo udržujú silnú pozíciu v mixe marketingových nástrojov. Vďačia za to predovšetkým otvorenosti a ochote zákazníkov túto možnosť komunikácie s firmou využívať. Nie každý má trpezlivosť čakať  niekde na linke, kým sa dovolá k...
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.