Work Life Balance: Harmónia medzi prácou a osobným životom

Work Life Balance: Harmónia medzi prácou a osobným životom

Work Life Balance je témou, ktorou žije viac alebo menej každý pracujúci človek. Úlohy, termíny, povinnosti sa na nás valia z každej strany a my si kladieme otázku, či sa to niekedy skončí. Či sa z toho dá vystúpiť. A dá sa? V kurze Work Life Balance vám ponúkam...
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.