Animácia v power pointe

Animácia v power pointe

Na prvý pohľad sa prezentovanie javí ako pomerne nudná a nezáživná téma. Veď nakoniec prezentujeme denno denne. A možno si aj myslíme, že v podstate nie je čo zlepšovať. Ibaže takýto postoj nám prirodzene nezabezpečí kontinuálny rast a  to ani v tak “prefláknutej”...
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.