Kompetenčné modely

Kompetenčné modely

Kompetenčné modely patria medzi základné nástroje personalistov a vzdelávačov. Kompetenčný model funguje predovšetkým ako základný diagnostický nástroj, ktorý pomáha s vyhodnocovaním úrovne zamestnanca, či už sa jedná o vedomosti, znalosti alebo kompetencie. Taktiež...
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.