Kompetenčné modely

Kategórie: HR a personalistika
Zoznam prianí Zdieľať
Zdieľať kurz
Odkaz na stránku
Zdieľať na sociálnych sieťach

O kurze

Kompetenčné modely patria medzi základné nástroje personalistov a vzdelávačov. Kompetenčný model funguje predovšetkým ako základný diagnostický nástroj, ktorý pomáha s vyhodnocovaním úrovne zamestnanca, či už sa jedná o vedomosti, znalosti alebo kompetencie.

Taktiež pomáha pri plánovaní rozvojového plánu. Kompetenčný model je akousi kotvou alebo oporou o ktorú by sa mali opierať otázky, ktoré si HR oddelenia  a manažéri často kladú:

 • ako sú na tom naši zamestnanci?
 • v akých oblastiach by sme mali našich zamestnancov rozvíjať?
 • aké nástroje by sme na tento rozvoj mali použiť?
 • ako rozvoj zamestnancov zapadá do celkového smerovania našej firmy?

Veľmi často sa žiaľ stáva, že žiaden kompetenčný model neexistuje a je preto veľmi ťažké na tieto otázky odpovedať. Pravdou je, že kompetenčný model patrí do pomerne pokročilého arzenálu nástroj rozvoja ľudských zdrojov a je náročný na dizajn a implementáciu.

V tomto videu vám chceme predstaviť jednak celkový koncept kompetenčných modelov ale aj dôležité myšlienky, ktoré treba zvážiť pri navrhovaní a implementovaní kompetenčných modelov do celkového procesu riadenia ľudských zdrojov.

Zobraziť viac

Čo sa naučíte?

 • Jedinečný online kurz, ktorý nikde inde na SK internete nenájdete.
 • Expertný pohľad HR špecialistu.

Obsah kurzu

Zoznam lekcií

 • Úvod do kurzu
  00:21
 • Obsah kurzu
  00:34
 • Čo je kompetenčný model?
  06:19
 • Čo je účelom kompetenčného modelu?
  01:22
 • Kde začať pri tvorbe kompentečného modelu?
  10:10
 • Úvahy pred tvorbou kompetenčného modelu
  10:50
 • Tvorba kompetenčných modelov
  08:47
 • Riziká zavádzania kompetenčných modelov
  07:18
 • Ukážky kompetenčných modelov I.
  02:35
 • Ukážka kompetenčného modelu II.
  12:34

Hodnotenie a recenzie študenta

Doposiaľ neboli zverejnené žiadne hodnotenia
Doposiaľ neboli zverejnené žiadne hodnotenia
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.