Mail Chimp-základy email marketingu

Mail Chimp-základy email marketingu

Mail Chimp. Počuli ste o ňom? A viete, prečo je taký dôležitý? Klasická marketingová poučka hovorí, že poklad sa skrýva v mailovej databáze. Aj keď je to stará poučka, stále je pravdivá. Svoj produkt alebo službu môžete ponúkať cez rozličné platené kanály. Ale každý...
MailerLite a emailový marketing

MailerLite a emailový marketing

Mailový marketing patrí do základného arzenálu marketingových nástrojov. K tomu je možné používať interné mailové nástroje, alebo je možné sa obrátiť na už existujúce mailové nástroje, ktoré nás prekvapia množstvom nastavení a pokročilých analytických funkcií, ktoré...