Mail Chimp-základy email marketingu

Mail Chimp-základy email marketingu

Mail Chimp. Počuli ste o ňom? A viete, prečo je taký dôležitý? Klasická marketingová poučka hovorí, že poklad sa skrýva v mailovej databáze. Aj keď je to stará poučka, stále je pravdivá. Svoj produkt alebo službu môžete ponúkať cez rozličné platené kanály. Ale každý...
MailerLite a emailový marketing

MailerLite a emailový marketing

Mailový marketing patrí do základného arzenálu marketingových nástrojov. K tomu je možné používať interné mailové nástroje, alebo je možné sa obrátiť na už existujúce mailové nástroje, ktoré nás prekvapia množstvom nastavení a pokročilých analytických funkcií, ktoré...
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.