Základy manažérskych zručností

49,00 

Manažérom sa človek nerodí. Manažérom sa človek stáva vďaka svojim skúsenostiam, vzdelaniu a samozrejme práci na sebe.

Manažérske práca nie je len o kontrole a podpisovaní dovolenkových lístkov. Je o tom, ako vytvoriť ideálne pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov v tíme a pomáhať im dosahovať manažérom stanovené ciele.

Popis

Manažérom sa človek nerodí. Manažérom sa človek stáva vďaka svojim skúsenostiam, vzdelaniu a samozrejme práci na sebe.

Manažérske práca nie je len o kontrole a podpisovaní dovolenkových lístkov. Je o tom, ako vytvoriť ideálne pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov v tíme a pomáhať im dosahovať manažérom stanovené ciele.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.