Zľava!

Kompetenčné modely

Original price was: 69,00 €.Current price is: 49,00 €.

Kompetenčné modely patria medzi základné nástroje personalistov a vzdelávačov. Kompetenčný model funguje predovšetkým ako základný diagnostický nástroj, ktorý pomáha s vyhodnocovaním úrovne zamestnanca, či už sa jedná o vedomosti, znalosti alebo kompetencie.

Taktiež pomáha pri plánovaní rozvojového plánu. Kompetenčný model je akousi kotvou alebo oporou o ktorú by sa mali opierať otázky, ktoré si HR oddelenia  a manažéri často kladú:

Popis

Kompetenčné modely patria medzi základné nástroje personalistov a vzdelávačov. Kompetenčný model funguje predovšetkým ako základný diagnostický nástroj, ktorý pomáha s vyhodnocovaním úrovne zamestnanca, či už sa jedná o vedomosti, znalosti alebo kompetencie.

Taktiež pomáha pri plánovaní rozvojového plánu. Kompetenčný model je akousi kotvou alebo oporou o ktorú by sa mali opierať otázky, ktoré si HR oddelenia  a manažéri často kladú:

  • ako sú na tom naši zamestnanci?
  • v akých oblastiach by sme mali našich zamestnancov rozvíjať?
  • aké nástroje by sme na tento rozvoj mali použiť?
  • ako rozvoj zamestnancov zapadá do celkového smerovania našej firmy?

Veľmi často sa žiaľ stáva,že žiaden kompetenčný model neexistuje a je preto veľmi ťažké na tieto otázky odpovedať. Pravdou je, že kompetenčný model patrí do pomerne pokročilého arzenálu nástroj rozvoja ľudských zdrojov a je náročný na dizajn a implementáciu.

V tomto videu vám chcem predstaviť jednak celkový koncept kompetenčných modelov ale aj dôležité myšlienky, ktoré treba zvážiť pri navrhovaní a implementovaní kompetenčných modelov do celkového procesu riadenia ľudských zdrojov.