Zľava!

Kompetenčné modely

49,00 

Kompetenčné modely patria medzi základné nástroje personalistov a vzdelávačov. Kompetenčný model funguje predovšetkým ako základný diagnostický nástroj, ktorý pomáha s vyhodnocovaním úrovne zamestnanca, či už sa jedná o vedomosti, znalosti alebo kompetencie.

Taktiež pomáha pri plánovaní rozvojového plánu. Kompetenčný model je akousi kotvou alebo oporou o ktorú by sa mali opierať otázky, ktoré si HR oddelenia  a manažéri často kladú:

Popis

Kompetenčné modely patria medzi základné nástroje personalistov a vzdelávačov. Kompetenčný model funguje predovšetkým ako základný diagnostický nástroj, ktorý pomáha s vyhodnocovaním úrovne zamestnanca, či už sa jedná o vedomosti, znalosti alebo kompetencie.

Taktiež pomáha pri plánovaní rozvojového plánu. Kompetenčný model je akousi kotvou alebo oporou o ktorú by sa mali opierať otázky, ktoré si HR oddelenia  a manažéri často kladú:

  • ako sú na tom naši zamestnanci?
  • v akých oblastiach by sme mali našich zamestnancov rozvíjať?
  • aké nástroje by sme na tento rozvoj mali použiť?
  • ako rozvoj zamestnancov zapadá do celkového smerovania našej firmy?

Veľmi často sa žiaľ stáva,že žiaden kompetenčný model neexistuje a je preto veľmi ťažké na tieto otázky odpovedať. Pravdou je, že kompetenčný model patrí do pomerne pokročilého arzenálu nástroj rozvoja ľudských zdrojov a je náročný na dizajn a implementáciu.

V tomto videu vám chcem predstaviť jednak celkový koncept kompetenčných modelov ale aj dôležité myšlienky, ktoré treba zvážiť pri navrhovaní a implementovaní kompetenčných modelov do celkového procesu riadenia ľudských zdrojov.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.