Dištančné vzdelávanie

25,00 

Kategórie:

Popis

Dištančné vzdelávanie sa počas covid krízy stáva takmer štandardom. Niekto je s týmto štandardom oboznámený a cíti sa v ňom ako ryba vo vode a iný v ňom zase tápe a obáva sa do týchto vôd vstúpiť. Požiadavky doby sú však nekompromisné a tak sa každý učiteľ, lektor, školiteľ alebo iný vzdelávač bude musieť moderné technológie používať a pokračovať v edukačnom procese i naďalej aj keď v inej forme.

Technológie nie sú samy osebe nepochopiteľné alebo náročné, občas si však ich používanie (hlavne na začiatku) vyžaduje skúseného mentora, ktorý vás prevedie nastavením a používaním všetkých funkcionalít, ktoré daná technoloógia vyžaduje a umožňuje

Preto som si pre všetkých pedagógov, učiteľov a vzdelávačov pripravili online kurz o používaní a využívané digitálnych platforiem. Budeme sa venovať predovšetkým platforme Zoom a jej funcionalitám, ktoré sa dajú využiť vo výukovom procese ale nazabudneme ani na ďalšie platformy a ďalšie aplikácie, ktoré nám môžu našu prácu uľahčiť.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.