Vedenie hodnotiaceho rozhovoru

Zoznam prianí Zdieľať
Zdieľať kurz
Odkaz na stránku
Zdieľať na sociálnych sieťach

O kurze

Hodnotiaci rozhovor je súčasťou manažérovej práce. Dáva mu možnosť získať, ale aj poskytnúť veľmi cennú spätnú väzbu. Proces hodnotiaceho rozhovoru však v sebe skrýva mnoho nástrah a úskalí. V tejto prezentácii vám pomôžeme sa im vyhnúť.

Čo sa naučíte?

 • Význam hodnotiaceho rozhovoru v rozvoji zamestnancov,
 • Ako sa pripraviť na hodnotiaci rozhovor,
 • Vytvorenie vhodného prostredia na hodnotiaci rozhovor,
 • Komunikačné zásady v hodnotiacom rozhovore,
 • Zásady poskytovania spätnej väzby,
 • Vytvorenie rozvojového plánu

Obsah kurzu

Zoznam lekcií

 • Cieľ a zmysel hodnotiaceho rozhovoru
  04:29
 • Význam a cieľ hodnotiaceho rozhovoru
  03:11
 • Na čo nám je hodnotenie z pohľadu manažéra
  05:27
 • Na čo je hodnotiaci rozhovor z pohľadu zamestnanca
  03:58
 • Ciele hodnotenia
  01:29
 • Hodnotenie výkonu
  02:38
 • Príprava na hodnotenie
  06:33
 • Štruktúra hodnotiaceho rozhovoru
  04:12
 • Príprava na hodnotiaci rozhovor II.
  02:31
 • Realizácia hodnotiaceho rozhovoru
  03:42
 • Spätná väzba
  02:17
 • Akčný plán a SMART ciele
  04:41
 • Kontrola
  01:43
 • Prezentácia na stiahnutie

Hodnotenie a recenzie študenta

Doposiaľ neboli zverejnené žiadne hodnotenia
Doposiaľ neboli zverejnené žiadne hodnotenia
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.