Mentoring

Zoznam prianí Zdieľať
Zdieľať kurz
Odkaz na stránku
Zdieľať na sociálnych sieťach

O kurze

Každý manažér sa v ideálnom prípade snaží, aby pre svojich zamestnancov získal a urobil to najlepšie. Venuje sa ich rastu, rozvoju, snaží sa zabezpečiť aby každý zamestnanec na svojej pozícii dosiahol maximálne naplnenie svojho potenciálu. A to môže robiť napr. pomocou školení, e-learningom, koučingom alebo mentoringom.

Mentoring patrí medzi individuálne rozvojové nástroje. Medzi jeho hlavné prednosti patrí predovšetkým efektivita a individuálny prístup. Netreba tiež zabúdať na rýchly presun naučených poznatkoch do praxe.

Mentoring má štandardné uplatnenie predovšetkým pri práci so stredným a vyšším managementom, kde si manažéri pochvaľujú jeho efektívnosť a zacielenosť. Na rozdiel od klasických rozvojových nástrojov sa mentorovaný môže venovať len tomu, čo je pre neho dôležité a kľúčové. Vďaka tomu je možné v mentoringovom vzťahu urobiť veľmi výrazný pokrok za relatívne krátky čas.

Mentoring by preto mal mať svoje pevné miesto v manažérskych nástrojoch a manažér by sa ho nemal báť použiť.

Zobraziť viac

Čo sa naučíte?

 • Dozviete sa, čo je to mentoring a kde sa dá využiť v osobnom alebo profesijnom raste.
 • Dozviete sa, ako sa pripraviť na mentoringové sedenie aj ako byť dobrým mentorom alebo mentees. Mentoring je veľmi efektívny rozvojový nástroj a z jeho poznania sa dá profitovať na oboch stranách. Či už ako mentor, alebo mentorovaný.

Obsah kurzu

Zoznam lekcií

 • Úvod do kurzu
  00:57
 • Čo je mentoring
  01:09
 • Pravidlá funkčného mentoringového vzťahu
  12:22
 • Mentoringový kontrakt
  08:51
 • Zodpovednosti mentora
  11:06
 • Zodpovednosti mentorovaného
  13:35
 • Kto sa môže stať mentorom
  03:14
 • Čas a miesto mentoringového stretnutia
  05:07
 • Ciele a téma mentoringového sedenia
  04:02
 • Ako často a ako dlho sa stretávať v mentoringu
  06:37
 • Ako by sa mal mentorovaný pripraviť na sedenie
  03:07
 • Ako vyhodnocovať kvalitu mentoringového stretnutia
  04:03
 • Vyhodnotenie a evidencia mentoringového stretnutia
  05:05

Hodnotenie a recenzie študenta

Doposiaľ neboli zverejnené žiadne hodnotenia
Doposiaľ neboli zverejnené žiadne hodnotenia
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.