Lektorské minimum

Zoznam prianí Zdieľať
Zdieľať kurz
Odkaz na stránku
Zdieľať na sociálnych sieťach

O kurze

KURZ V PRÍPRAVE

Lektorské minimum je video kurzom, ktorého hlavným cieľom je sprostredkovať ti základné informácie a pojmy, ktoré sú potrebné na to, aby si boli schopný realizovať základné formy vzdelávania pre dospelých.

Pokiaľ ste niekedy uvažovali nad tým, že by ste sa postavil pred publikum a prednášali, ale mali ste málo informácií o tom, ako to urobiť a ako postupovať, tak potom kurz Lektorské minimum je určený práve pre vás.

V tomto kurze vám lektor, Martin Prodaj, odovzdá svoje viac ako 30 ročné skúsenosti s lektorskou prácou.

Všetky témy a oblasti sú zamerané prakticky a pragmaticky. Všetky kroky, techniky a postupy, ktoré popisujeme, vychádzajú z konkrétnych prípadov a situácií s ktorými sme sa kurzoch, seminároch a workshopoch stretli.  Nehovoríme o teórii, hovorím o zažitej a prežitej praxi!

Zobraziť viac

Čo sa naučíte?

 • Naučíte sa ako uvažovať na vzdelávaním
 • Zistíte, ktoré prvky vo vzdelávaní sú kľúčové
 • Získate nástroje potrebné pre vytvorenie skvelého workshopu
 • Naučíte sa techniky, ktoré z vás urobia skvelého lektora

Obsah kurzu

Obsah

 • Check list pre perfektný workshop
 • Čo je vzdelávanie dospelých a akú má pozíciu v súčasnom svete je vzdelávanie dospelých a akú má pozíciu v súčasnom svete?
 • Základné prvky a princípy úspešného vzdelávania
 • Začiatok vzdelávacieho procesu-identifikácia vzdelávacej potreby
 • Definovanie výsledku vzdelávacej aktivity
 • Nástroje vyhodnocovania vzdelávacej aktivity
 • Moderné vzdelávacie nástroje a technika
 • Kľúčové zásady dobrej prezentácie pre dospelých
 • Zásady dobrej komunikácie pri vzdelávacích aktivitách
 • Štruktúrovanie vzdelávacej aktivity
 • Ako urobiť program vzdelávacej aktivity
 • Formy vzdelávacej aktivity
 • Vyhodnotenie vzdelávacej aktivity a návrh následných krokov
 • Ako pracovať s negatívne naladenou skupinou
 • Ako vytvoriť dobrú atmosféru na školení

Hodnotenie a recenzie študenta

Doposiaľ neboli zverejnené žiadne hodnotenia
Doposiaľ neboli zverejnené žiadne hodnotenia

Want to receive push notifications for all major on-site activities?