Dávanie výpovede z práce je akýmsi štandardom po novom roku. Ľudia si dávajú predsavzatia a chcú meniť svoje životy. A na tom by samozrejme nebolo nič zlé. Len občas sa takéto rozhodnutie podobá skoku z útesu bez padáku, pričom dúfate, že sa vám podarí počas pádu poskladať lietadlo alebo padák.

Niektorým sa to podarilo a tí to potom hrdo ukazujú celému svetu. O tých, čo to nedali sa už tak moc nehovorí:) Klasický klam preživšieho. Pokiaľ nechcete takto dopadnúť, nechajte sa inšpirovať týmto bezplatným minikurzom, ktorý vám pomôže maximalizovať pozitívne dopady tohto odvážneho kroku.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.