Ako si urobiť jednoduché edukačné video

Ako si urobiť jednoduché edukačné video

Video sa stáva bežným komunikačným nástrojom. Je to jednak preto, pretože je pre nás prirodzené vnímať svet okolo nás vizuálne, ale aj preto, že video sa stáva hlavným komunikačným nástrojom moderných technológií. Ak chceme využiť silný potenciál videa na vzdelávanie,...
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.