Google Forms-dotazníky a prieskumy

Google Forms-dotazníky a prieskumy

Potrebujete vytvárať formuláre, dotazníky alebo rozličné prieskumy? Žiaden problém, s Google Forms to zvládnete ľavou zadnou. Potrebujete mať po ruke silný nástroj, ktorý vám umožní zbierať dáta od  klientov, zákazníkov, zamestnancov? Žijeme v dobe dátovej a ten kto...
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.