Neverbálna komunikácia v prezentácii

Neverbálna komunikácia v prezentácii

55% našej komunikácie sa odohráva prostredníctvom neverbálnych prejavov. Znamená to, že skôr než, niečo poviete pred svojim publikom, tak už o vás niečo vedia a urobili si o vás nejaký názor, vytvorili si prvý dojem. Tento prvý dojem už bude veľmi ťažké zmeniť,...
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.