Písomná a mailová komunikácia

Písomná a mailová komunikácia

Písomná a mailová komunikácia je napriek technologickému pokroku okolo nás stále zručnosťou, ktorá sa nám môže zísť. Niekedy by sa mohlo zdať, že pomaly miznúce písanie listov nás potreby  tejto zručnosti zbaví, ale celé sa to len presunulo do virtuálneho priestoru....
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.