Ako organizovať webináre

Ako organizovať webináre

Webináre a online školenia sa počas korona krízy stali synonymom snahy o zachovanie toho, čo bolo v našich životoch dôležité, ale čoho sme sa zrazu nemohli zúčastňovať. Škola, prednášky, semináre, workshopy. Ale aj koncerty, divadlo, či stand-up show. Webináre nám...
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.