ZOOM: Ako organizovať webináre

ZOOM: Ako organizovať webináre

Karanténa nás naučila pracovať z domu. Home office prestal byť považovaný za nejaký špeciálny benefit ale stal sa štandardom, z ktorým sa bežne ráta pri plnení pracovných povinnosti. To si samozrejme od nás vyžaduje nový set schopností a znalosť používania nových...
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.