SWOT-strategická analýza firmy

SWOT-strategická analýza firmy

SWOT analýza patrí medzí základné koncepcie a strategické nástroje, ktoré nachádzajú svoje uplatnenie v riadení firmy alebo podniku. SWOT analýza, pokiaľ je dobre urobená, tak nám môže pomôcť správne identifikovať nielen naše silné stránky, alebo umožní nám podrobne...
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.