Life koučing

Life koučing

Life koučing si v súčasnej dobe rýchlo nachádza miesto medzi nástrojmi osobného rozvoja. Dá sa predpokladať, že tento trend bude naberať na sile. Dôkazom toho je aj fakt, že stále viac ľudí uvažuje nad tým, že sa stanú life koučami. Táto prednáška je určená pre tých,...
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.