Krízová komunikácia na sociálnych sieťach

Krízová komunikácia na sociálnych sieťach

KURZ SA PRIPRAVUJE Dnes nebyť na sociálnych sieťach sa podobá minulosti, kedy nebyť na internete, a nemať webovú stránku sa rovnalo zabudnutiu a zániku. Dnes každý podnikateľ a každá firma si viac menej uvedomuje, že mať webovú stránku je proste absolútna...