Komplexný kurz: Základy koučingu

Komplexný kurz: Základy koučingu

Koučing sa za posledných 15 rokov stal jedným z najpoužívanejších rozvojových nástrojov. Využíva sa v managemente, osobnom rozvoji, biznise, vzťahoch a mnohých ďalších oblastiach. Je efektívny a má výrazné dopady na koučovaného. Urýchľuje rast koučovaného presne v...
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.