Video Editor

Video Editor

Video patrí medzi médiá, ktoré nás veľmi  intenzívne oslovujú. Nielen preto, že my vnímame svet prevažne vizuálne, ale aj preto, že súčasné technológie sa nám cez video prihovárajú v mnohých podobách. Svet videa, to už nie len Youtube. Svet videa, to už nie sú len...
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.