Online vzdelávanie cez digitálne platformy

Online vzdelávanie cez digitálne platformy

Dištančné vzdelávanie sa počas covid krízy stáva takmer štandardom. Niekto je s týmto štandardom oboznámený a cíti sa v ňom ako ryba vo vode a iný v ňom zase tápe a obáva sa do týchto vôd vstúpiť. Požiadavky doby sú však nekompromisné a tak sa každý učiteľ, lektor,...
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.