Lektorské minimum

69,00 

Kurz je určený osobám so záujmom pôsobiť ako lektor alebo školiteľ vo vzdelávacích/edukačných programoch a projektoch, začínajúcim lektorom a osobám, ktoré chcú zlepšiť svoj prejav a rozvíjať zručnosti pri verejných vystúpeniach a prezentáciách.

Popis

Kurz je určený osobám so záujmom pôsobiť ako lektor alebo školiteľ vo vzdelávacích/edukačných programoch a projektoch, začínajúcim lektorom a osobám, ktoré chcú zlepšiť svoj prejav a rozvíjať zručnosti pri verejných vystúpeniach a prezentáciách.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.