Ako si vybudovať úspešný Youtube kanál

Ako si vybudovať úspešný Youtube kanál

V roku 2008 som nahral svoje prvé edukačné video na môj youtube účet. Od toho okamihu som s prestávkami budoval svoj kanál až do dnešnej doby. Aj vďaka tomu kanál Martina Prodaja patrí medzi najstaršie video kanály zamerané na osobný rozvoj. Vďaka tomuto kanálu som si...
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.